Có nên sử dụng bình lọc nước hay không?

Trước đây, khi mà nguồn nước ở Việt Nam chưa bị ô nhiễm thì việc sử dụng bình lọc nước truyền thống là biện pháp hiệu quả để tạo ra nguồn nước sạch mà tiết kiệm được chi phí. Ngày nay, cùng với sự phát triển đô thị và các khu công nghiệp, nguồn nước […]